Τα 7 άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.