Με τους Ευρυτάνες της Διασποράς. Συνάντηση στην Αθήνα (Τετάρτη 11/1)